We financieren projecten die de wereld beter maken.

We werken proactief en zetten ons in op projecten die een doorbraak kunnen bewerkstelligen. We doen dat op de terreinen Natuur & milieu, Medische wetenschap, Democratie & rechtsstaat en Kunst & cultuur.

De oprichters

De stichting is op 16 september 2003 opgericht door Hennie Gieskes en Diedi Gieskes-Strijbis onder de naam Stichting Spaarne Fonds. Zij wilden goede doelen financieel ondersteunen in een viertal sectoren.Het door hen ingebrachte vermogen wordt door het bestuur van de stichting gebruikt voor de uitvoering van haar werkzaamheden overeenkomstig de wensen van de oprichters. In 2008 is de naam gewijzigd in Stichting Gieskes-Strijbis Fonds.

Natuur & milieu

De landbouwtransitie staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Het onlangs verschenen klimaatrapport van het IPCC onderstreept nogmaals de urgentie van een drastische transitie in onze manier van produceren en consumeren. Het staat vast dat de landbouw van grote negatieve invloed is op klimaatverandering, stikstof uitstoot en de biodiversiteit. Inkrimping van de veestapel, de eiwittransitie naar plantaardige eiwitten en het herstellen van gedegradeerde bodems zijn gebieden waar grote stappen moeten worden gezet en waar het Fonds een waardevolle bijdrage aan kan leveren.

De gezonde mens in een gezond ecosysteem
De (Noord)zee en haar zilte randen

Medische wetenschap

Alzheimer en andere vormen van dementie

Democratie & rechtsstaat

Misschien wel het vraagstuk van onze tijd. Hoe zorgen we ervoor dat we de aarde niet volledig kapot maken. Binnen dit thema hebben we verschillende pijlers. Dit jaar zijn dat:

De gezonde mens in een gezond ecosysteem
De gezonde mens in een gezond ecosysteem
De gezonde mens in een gezond ecosysteem

Kunst & cultuur

Misschien wel het vraagstuk van onze tijd. Hoe zorgen we ervoor dat we de aarde niet volledig kapot maken. Binnen dit thema hebben we verschillende pijlers. Dit jaar zijn dat:

Actueel

In totaal hebben we

144
Projecten mogelijk gemaakt
€56,7
Miljoen gefinancierd
144
Projecten mogelijk gemaakt

Organisatie

Lara Brdar
Officemanager
Roderic Evans-Knaup
Directeur
Peggy de Jonge
Programmamanager
Anne van Groningen
Programmamanager
Frederiek Cohen
Programmamanager
Henk Jonker
Controller

Bestuur

Alle bestuursleden zijn herbenoembaar voor een termijn van vier jaar. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

L.J. van Driel
Voorzitter bestuur
Benoemd tot 2022
Y.D. Albrecht
Bestuurslid
Benoemd tot 2025
J.B.M. Streppel
Penningmeester bestuur
Benoemd tot 2025
P. Vellinga
Bestuurslid
Benoemd tot 2024
F.M.J. Houben
Bestuurslid
Benoemd tot 2025